Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 01/08/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch 17h30 ngày 01/08/2020:
- Tôn vinh tri thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ
- Hà Nội sau lệnh cấm tập trung đông người
- Thái Lan cho phép khách du lịch chữa bệnh nhập cảnh dưới sự quản lý nghiêm ngặt
20:03 - 01/08/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.