Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 02/4/2024

Nội dung chính:
- Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch huyện Điện Biên
- Xe của năm 2024 chính thức lộ diện
- Thiếu hụt máy bay, giá vé cao điểm hè khó hạ nhiệt
- Nhật Bản: Quá tải du lịch tại thành phố lịch sử Kamakura
15:04 - 02/04/2024

Xem lại các Bản tin Văn hoá - Du lịch tại đây.