Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 06/02/2024

Những tin chính:
+ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc Tết các nhà khoa học, văn nghệ sĩ
+ Tôn vinh những danh nhân có công xây dựng đạo học
+ Nhiều điểm mới trong lễ hội chùa Hương 2024
15:20 - 06/02/2024