Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 07/12/2020

Những nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch:
- Yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch nghiêm túc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19
- Yên Bái: Phát triển mô hình homestay đem lại đời sống ổn định cho người dân
- Ấn tượng triển lãm “Những ký ức tĩnh lặng”
21:45 - 09/12/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.