Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 08/08/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 08/08/2020
- Phát hành bộ tem ''Việt Nam chào mừng năm ASEAN 2020''
- “Những con phố vui vẻ” từ góc nhìn của nhiếp ảnh
- Chung tay tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch
03:23 - 09/08/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.