Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 09/06/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 09/06/2020:
- Sân khấu nhạc nước "Huyền thoại làng chài" - Điểm hẹn văn hóa độc đáo của Phan Thiết, Bình Thuận
- Yên Tử tái lập hồ sơ trình UNESCO ghi danh quần thể Di tích Danh thắng Yên Tử là di sản thế giới
20:24 - 09/06/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.