Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 1/3/2024

Những tin chính:
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ
- Phát động “Tuần lễ áo dài” năm 2024
- Phát triển Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao
14:47 - 01/03/2024