Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 1/5/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Các địa phương tăng cường phòng dịch Covid-19, đảm bảo du lịch an toàn
- Khu tưởng nệm các vị tiền bối cách mạng tại Tân Trào
- Phát triển các điểm di tích nhỏ - Tạo điểm nhấn văn hóa cho du lịch nội đô
10:50 - 04/05/2021

Mời quý vị xem các chương trình Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.