Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 11/11/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- NQ 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông là đúng đắn
- Khai mạc trưng bày “Sách lý luận chính trị 1/4 thế kỷ”
- Cà Mau: Phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới
13:55 - 12/11/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.