Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 11/4/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Những nhà thiết kế trẻ nỗ lực đưa áo dài trở thành di sản thế giới
- Năm Du lịch quốc gia 2021: Cơ hội vàng cho du lịch Ninh Bình
- Nga kỷ niệm 60 năm chuyến bay vào vũ trụ của nhà du hành Yuri Gagarin
14:51 - 13/04/2021

Mời quý vị xem các chương trình Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.