Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 11/4/2024

Nội dung chính:
- Khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội 2024
- Đặc sắc lễ hội Điện Huệ Nam 2024
- Bánh trôi nghệ thuật được ưa chuộng dịp Tết Hàn thực
- Vĩnh biệt giáo sư Peter Higgs - nhà vật lý giúp giải thích sự hình thành của vật chất
15:30 - 11/04/2024