Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 13/06/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 13/06/2020
- Tập trung thúc đẩy thị trường du lịch trong nước
- "Xe thư viện đa phương tiện lưu động" góp phần nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng
- Các bộ phim dự tranh giải Oscar cần phải đáp ứng các tiêu chí đa dạng
19:07 - 13/06/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.