Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 13/08/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 13/08/2020
- Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long - Hà Nội"
- Tháng tám trên quê hương Cách mạng Tân Trào
- Nới lỏng quy định về đổi, trả vé tàu trong đợt dịch Covid-19
19:39 - 13/08/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.