Video

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 13/6/2022

Nội dung chính có trong chương trình:
- Yoga kết nối tình hữu nghị Việt - Ấn
- San hô "chết trắng" ở vịnh Nha Trang
- Trung Quốc: Số lượng bướm bùng nổ giúp thúc đẩy du lịch địa phương
17:22 - 15/06/2022

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.