Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 14/6/2022

Nội dung chính có trong chương trình:
- Hội nghị xúc tiến du lịch và phát động chương trình Du lịch hương sắc mùa hè Lục Ngạn năm 2022
- Hội nhà văn từ chối đề xuất xét duyệt “Nhà văn nhân dân, Nhà văn ưu tú”
17:22 - 15/06/2022

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.