Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 15/06/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 15/06/2020:
- Du lịch Tây Bắc cần xây dựng sản phẩm đặc trưng để hút khách du lịch
- Nỗ lực “hồi sinh” sân khấu kịch
- Thành phố Venice, Italia đông du khách trở lại
19:30 - 15/06/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.