Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 15/07/2020

Nội dung chính có trong chương trình:
- Vị Xuyên - Hà Giang: Đẩy mạnh du lịch lịch sử tâm linh
- Giải pháp nào cho Hà Nội thu hút khách nội địa
- Làng nghề làm giấy Saa truyền thống - Điểm đến độc đáo ở Luang Prabang, Lào
21:47 - 15/07/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.