Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 15/6/2021

Những nội dung chinh có trong chương trình:
- Ngành du lịch chủ động tham gia chương trình xã hội hóa vaccine Covid-19
- Xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng trung du miền núi phía Bắc
- Ngỡ ngàng con đường tranh bích họa ven hồ Trúc Bạch
16:07 - 20/06/2021

Mời quý vị xem các chương trình Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.