Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 16/4/2024

Những nội dung chính:
- Rộn ràng lễ rước kiệu về Đền Hùng
- Hồi sinh lễ cầu mưa của đồng bào Bahnar ở Gia Lai
- Việt Nam có 3 điểm đến vào top 100 thành phố đi bộ hàng đầu thế giới
- Các hãng hàng không nên thận trọng trong không phận Israel và Iran
15:16 - 16/04/2024