Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa – Du lịch ngày 16/5/2024

Những nội dung chính:
- Độc đáo lễ hội cầu ngư nhượng bạn ở Hà Tĩnh
- Bảo tồn tranh dân gian sơn mài trong đời sống hiện đại
- Truyền cảm hứng yêu vận động cho trẻ
- Trung Quốc: Miễn thị thực cho đoàn khách nước ngoài đến Trung Quốc bằng du thuyền
13:59 - 16/05/2024