Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 16/6/2024

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Khai mạc Festival biển “Hội An - Cảm xúc mùa hè”
- 1001 rùa gốm kêu gọi bảo tồn rùa biển
- Nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách cho trẻ em trong dịp hè
18:32 - 17/06/2024

Xem lại: Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 15/6/2024

Xem lại: Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 14/6/2024