Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa – Du lịch ngày 17/02/2024

Những tin chính:
- Lễ hội chùa Hương xuân 2024: Đổi mới tổ chức, siết chặt quản lý các dịch vụ
- Độc đáo vũ điệu Tắc Xình của người Sán Chay
- Việt Nam nằm trong hành trình du khảo đặc biệt của hội địa lý hoàng gia Canada


13:48 - 17/02/2024