Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 17/6/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Nghiên cứu thí điểm đón khách có hộ chiếu vaccine
- Mùa lác ở Vũng Liêm
- Du khách thích thú với thời tiết nắng nóng ở Pháp
16:10 - 20/06/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.