Video

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 18/10/2020

Nội dung chính có trong chương trình:
- Khai mạc lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2020
- Hoạt động du lịch dần khởi sắc từ khách đoàn
- Lớp học theo sở thích: Nhu cầu mới của nhân viên văn phòng tại Trung Quốc
15:44 - 20/10/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.