Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 18/6/022

Nội dung chính có trong chương trình:
- Triển lãm “Nhà báo Nguyễn Ái Quốc và 100 năm báo Người cùng khổ”
- Lục Ngạn (Bắc Giang) phát triển du lịch gắn với các vùng cây ăn quả
- Thái Lan dỡ bỏ một trong những hạn chế cuối cùng về đi lại đối với du khách nước ngoài
12:20 - 10/07/2022

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.