Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 19/06/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 19/06/2020:
- Khai trương Bảo tàng Báo chí Việt Nam
- Gia tài của cựu phóng viên chiến trường
- Tháp Eiffel chuẩn bị các biện pháp phòng dịch để mở cửa trở lại
19:06 - 19/06/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.