Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa – Du lịch ngày 19/5/2024

Những nội dung chính:
- Dòng người nối hàng dài vào Lăng viếng Bác
- Về thăm nơi Bác Hồ viết “lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”
- Người dân, du khách nô nức check in với hoa bằng lăng tại Hà Nội
21:36 - 19/05/2024