Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 19/6/2022

Nội dung chính có trong chương trình:
- Quảng Nam: Khai mạc Festival biển “Hội An cảm xúc mùa hè”
- Khánh Hòa: Cần tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, giá hàng hóa, dịch vụ phục vụ du lịch
- Chuyên gia cảnh báo khả năng bùng phát dịch đậu mùa khỉ khi du khách đổ về Thái Lan
12:20 - 10/07/2022

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.