Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 2/4/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Việt Nam được đề cử tại 10 hạng mục danh giá của Giải thưởng Du lịch WTA 2021
- Để nghệ thuật dân tộc không bị mai một
- Nhật Bản: Mùa hoa anh đào sớm nhất trong vòng 1.200 năm


23:33 - 04/04/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.