Video

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 2/6/2022

Nội dung chính có trong chương trình:
- Chính phủ đã có nhiều quyết sách để hỗ trợ du lịch trở lại vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn
- Đêm Hoài Giang - Sản phẩm du lịch độc đáo của Hội An
- Du lịch của Tây Ban Nha phục hồi gần về mức trước đại dịch
21:49 - 05/06/2022

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.