Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 20/08/2020

Nội dung chính có trong chương trình:
- Hoàn thành tuyến kè bờ Hồ Hoàn Kiếm
- Phủ Tây Hồ đóng cửa vì quá đông người đến lễ
- Bảo tàng khoa học Anh mở cửa trở lại sau 5 tháng ngừng hoạt động
19:18 - 20/08/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.