Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 20/10/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- "Sắt - son" tôn vinh phụ nữ Việt Nam tại di tích Nhà tù Hỏa Lò
- Những “bông hồng” ngát hương bên Lăng Bác
- Hội chợ sách lớn nhất thế giới thích nghi với "bình thường mới"
23:23 - 22/10/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.