Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 20/4/2024

Những nội dung chính:
- Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
- Ra mắt bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân”
- Ngày sách và văn hóa đọc tại TP. Hồ Chí Minh góp phần mở cửa tri thức
15:53 - 20/04/2024