Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 21/3/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Khai báo y tế bằng mã QR code tại điểm di tích còn nhiều vướng mắc
- Đền thờ Vua Lê Lợi - Điểm đến hấp dẫn cho du khách nơi vùng cao Lai Châu
- Fringe: Lễ hội nghệ thuật lớn nhất Nam bán cầu
20:06 - 23/03/2021

Mời quý vị xem các chương trình Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.