Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 21/5/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất
- Công trình nghiên cứu về đồng tiền Việt Nam
- Hướng dẫn khách du lịch kiểm tra, đánh giá tiêu chí an toàn của cơ sở lưu trú du lịch
15:54 - 23/05/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.