Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 21/6/2022

Nội dung chính có trong chương trình:
- Những nhà báo nữ tôi quen
- Ngày yoga quốc tế 21/6: Hơn 3.000 người trình diễn yoga bên bờ di sản vịnh Hạ Long
- Thêm 3 sân bay tại Nhật Bản được mở cửa lại đường bay quốc tế
12:30 - 10/07/2022

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.