Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 22/9/2020

Nội dung chính có trong chương trình:
- Worldkings công nhận 5 kỷ lục thế giới cho ẩm thực Việt Nam
- Để ký ức mùa trăng còn mãi
- Ấn Độ mửa cửa lại đền Taj Mahal giữa cao điểm dịch Covid-19
22:44 - 22/09/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.