Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 23/11/2020

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Nhiều hoạt động văn hóa hưởng ứng "Ngày Di sản Việt Nam"
- Khôi phục làng nghề dệt đũi Nam Cao
- Hồng Kông, Trung Quốc: Du lịch thuyền cổ Dukling dựa vào khách địa phương
06:51 - 29/11/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.