Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 23/2/2024

Nội dung chính:
- Khai mạc Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2024
- “Đào, Phở và Piano” và câu chuyện phát hành phim nhà nước đặt hàng
- Về Quỳnh Đôi (Nghệ An) nghe giai thoại cá gỗ
14:42 - 23/02/2024