Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 23/4/2024

Những tin chính:
- Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông"
- Đa dạng hình thức phát triển văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi
- Sẵn sàng đón khách du lịch dịp nghỉ lễ
- Campuchia: Sân bay mới tạo điều kiện thuận lợi đến thăm kỳ quan Angkor Wat
18:22 - 23/04/2024