Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 23/6/022

Nội dung chính có trong chương trình:
- Hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc mở lại đường bay tới Đà Nẵng
- Đưa bản đồ số Festival Huế vào phục vụ người dân và du khách
- Lễ hội âm nhạc Glastonbury chính thức mở màn
12:31 - 10/07/2022

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.