Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 24/3/2024

Những nội dung chính:
- Trao giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023
- Xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ
- Độc đáo điểm chiếu phim miễn phí bên bờ sông Hàn
- Iran: Rộn ràng tết cổ truyền Nowruz
16:39 - 24/03/2024