Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 24/6/2024

Nội dung chính:
- Gần 150 cổ vật triều Nguyễn hội tụ tại Huế
- Hiệu quả từ các lớp dạy bơi cho trẻ em trong dịp hè
- Tương nếp Úc Kỳ - Đặc sản trăm năm vùng Việt Bắc
- Indonesia phát triển sân bay nổi thu hút khách du lịch nước ngoài
18:52 - 24/06/2024