Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 25/01/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Chiếu phim chào mừng Đại hội XIII của Đảng tại Hà Nội
- Linh thiêng lễ chùa Tam Chúc cầu quốc thái dân an
- Colombia: Nâng tầm hình thức du lịch ảo
10:53 - 27/01/2021

Mời quý vị xem các chương trình Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.