Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 25/07/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 25/07/2020:
- Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các Mẹ Việt Nam Anh hùng
- Đổi mới giáo dục thường xuyên gắn với xây dựng mô hình "Công dân học tập"
- Anh: Dịch vụ cắm trại tăng mạnh sau dịch Covid-19
20:23 - 25/07/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.