Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 26/4/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương”
- Khám phá động Nhị Thanh – Chùa Tam Giáo
- Độc đáo mô hình homestay xanh tại Gia Lai
12:21 - 01/05/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.