Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 26/6/2022

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Triển lãm “Kiều và pháp lam Huế”
- Độc đáo nghệ thuật in hoa văn bằng sáp ong của người Dao Tiền
- Nâng cao giá trị nông sản bằng du lịch
- Nhật Bản: Dự kiến đón nhiều khách du lịch nước ngoài
12:31 - 10/07/2022

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.