Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 27/10/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Cơ chế đặc thù: Động lực để Thừa Thiên - Huế phát triển trên nền bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô
- Còn nhiều rào cản khi mở cửa du lịch hậu đại dịch Covid-19
- Du khách quốc tế đến Campuchia sẽ không phải cách ly từ tháng 11 tới
19:19 - 29/10/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.