Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 27/2/2024

Nội dung chính:
- Chủ tịch nước dự chương trình tôn vinh Thầy thuốc VN
- Công bố 26 Di sản VH Phi vật thể quốc gia
- Ninh Bình: Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch
- Thái Lan triển khai chiến dịch thu hút khách tới các điểm đến ít được khai thác
13:57 - 27/02/2024