Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 28/06/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 28/06/2020:
- Khai mạc chuỗi các hoạt động kỷ niệm 44 năm ngày Sài Gòn được mang tên Bác
- Bay trên danh thắng Tràng An
- Ca sỹ thế giới biểu diễn hòa nhạc gây quỹ giảm nhẹ tác động của dịch Covid-19
18:51 - 28/06/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.